Hotel Consulting Zenith Act Direct!

Misioni

QËNDRUESHMËRI NËPËRMJET SHITJEVE DIREKTE

Zenith Hotel Consulting operon në tregun shqiptar dhe kosovar dhe ofron një gamë të gjerë shërbimesh dixhitale për Hoteleri me qëllim për të siguruar qëndrueshmëri dhe kthim maksimal të investimeve për pronarët dhe investitorët e saj në industrinë e turizmit. Ne sjellim ekspertizën tonë përmes ndërtimit të identitetit të kompanise dhe të projektimit të Websitit, implementimit të PMS, menaxhimit të të ardhurave, marketingut në internet, të mediave sociale dhe strategjive të shitjeve direkte. Misioni ynë kryesor është t'i bëjmë hotelet të vetë-qëndrueshëm duke zbatuar strategji të drejtpërdrejta të shitjes. Ne trajnojmë ekipe për të ofruar shërbim të jashtëzakonshëm për klientët e tyre. Me fokusin kryesor në qëndrueshmërinë, ne përpunojmë një planifikim strategjik, të matshëm dhe objektiv, duke rritur nivelin e përfitueshmërisë në një afat të shkurtër, ndërsa parashikojmë dhe ndërtojmë një model biznesi me perspektivë të mirë në planin afatmesëm dhe afatgjatë.


ÇFARE BËJMË PËR JU

Zenith Hotel Consulting koordinon për klientët tanë çdo gjë me një kualitet të lartë, duke ofruar një paketë të personalizuar shërbimesh.
Projektet tona përfshijnë fushat e mëposhtme:


KONCEPT I SHITJES

Analiza e situatës, SWOT, konkurrentët, burimet dhe grupet e tregut, grupi i synuar, Koncepti i strategjigise se shitjeve sipas: grupit te synuar, segmentet e tregut, tregu qe sjell burime, klientet. Strategjia e shitjeve në fushën e korporatave & konferencave. Kanalet elektronike te rezervimit (OTA, CRS / GDS) Akomodime njohese/promovuese (akomodimi falas i agjensive te udhetimit/gazetareve/autoreve/ agjensive eventesh) ; panaire, workshop&events, kontroll/test anonim Trajnim

MANAXHIM I TE ARDHURAVE

Analiza e situatës, SWOT, konkurrentët, burimet dhe grupet e tregut, burimet, tarifat
Parashikimi dhe buxhetimi
Struktura e tarifave - tarifimi Dinamik / Paketat Dinamike
Strategjitë e overbooking
Kushtet e hotelit dhe të rezervimit
Strategjia e shpërndarjes
Monitorimi i konkurrences
Kategorizimi i dhomave
Përkufizimi i standardeve
Trajnim

MARKETING & REKLAME

Ndertimi i identitetit te kompanise dhe brandit, Ndertimi i web faqes, Menaxhim i reputacionit, Social Media Marketing, SEO – Optimizimi i motorrit te kerkimit ne googgle, Fushatat e marketingut online dhe kontrolli i tyre, Agjensite online te udhetimit (OTA), Analiza e fjaleve kyçe, dhe konfigurimi i tyre, korrespondenca me email, Reklama dhe planifikimi i tyre (sezonaliteti dhe buxheti), Newsletters, Trajnim.

MANAXHIMI I ZYRES DHE RECEPSIONIT

Analizimi i proceseve dhe permiresimi i departamenteve, Kontrolli dhe raportimi, Optimizimi dhe konfirmimi i ofertes , Perkufizimi i stadarteve, PMS dhe kanalet e rezervimit Trajnim

Klientë

We are proud to have served to our valuable clients in cooperation with the European Bank for Reconstruction and Development Program - Advice for Small Businesses, Tiranë

EKIPI YNE

Zenith Hotel Consulting është një biznes i ri i krijuar në Tetor 2015 në Tiranë, Shqipëri me qëllim për të ofruar konsulencë, trajnime dhe shërbime për hotele, si zhvillimit të identitetit të kompanisë, menaxhimit të shitjeve dhe të ardhurave, marketingut dhe komunikimit, trajnimit të stafit.

Team Member

Venera
Zeqja

Specialist i Shitjes dhe Marketingut

Përvojë 15 vjeçare në shitje dhe marketing dhe përvojë e vazhdueshme 5 vjeçare në industrinë e hotelerisë.

Team Member

Arenc
Haxhillari

Drejtor Artistik


14 vjet përvojë në zhvillimin e modeleve inovative dixhitale dhe të printuara për klientët në një gamë të gjerë të industrive.
Shumë aftësi për strategjinë vizuale, zhvillimin e faqosjes, markën, dhe reklamat e printuara dhe reklamimin në mediat e reja.

Team Member

Endrit Strazimiri

Teknologjia e informaconit dhe komunikimit.


Zhvillimi i Webfaqes Frontend dhe Backend me teknologjinë më të fundit.
Webfaqet proaktive
Webfaqet e korporatave
Integrimi i Sistemeve te Menaxhimit te Rezervimeve

Team Member

Petrit Seraili

Marketing Strategist


22 vjet përvojë në Dizajnimin dhe zbatimin e strategjive të marketingut të lidhura me objektivat e biznesit. Ekspertize ne zhvillimin e fushatave dixhitale për të rritur trafikun në internet. Analizues i matjeve te shitjeve dhe marketingut. Parashikues i tendencave të tregut. Kerkim tregu për të identifikuar mundësi të reja. Gjenerues idesh inovatore për të promovuar markat dhe produktet.

Drop us a line

Address

Hoxha Tahsim 94, Tirane, Albania

Phone

+355 684 848 000

+43 650 6347650

Email

venera.zeqja@gmail.com